A.Sultanov adına Kürdlər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Kürdlər kəndi

Telefon: İş: (02127) 3-54-49 mob: (050) 322-78-83

Hacıbədəlli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Hacıbədəlli kəndi

Telefon: İş: (02127) 7-32-17 mob: (050) 544-79-97

C.Məmmədquluzadə adına Kəhrizli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Kəhrizli kəndi

Telefon: İş: (02127) 3-42-71 mob: (051) 893-49-57

A.Mustafayev adına Yuxarı Qiyaməddinli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qiyaməddinli kəndi

Telefon: İş: (02127) 3-72-09 mob: (050) 731-60-75

Ş.Məhərrəmov adına Qaravəlli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaravəlli kəndi

Telefon: İş: (02127) 9-62-25 mob: (070) 960-44-61

Qiyaməddinli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qiyaməddinli kəndi

Telefon: İş: (02127) 9-83-14 mob: (050) 372-32-70

R.Abbasov adına Gələbədin kənd tam orta məktəb

Ünvan: Gələbədin kəndi

Telefon: İş: (02127) 9-84-13 mob: (050) 347-06-39

C.Həsənov adına Hüsülü kənd tam orta məktəb

Ünvan: Hüsülü kəndi

Telefon: İş: (02127) 9-12-21 mob: (050) 306-27-79

S.Quliyev adına Muğanlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Muğanlı kəndi

Telefon: İş: (02127) 9-52-35 mob: (050) 615-28-72

E.Məmmədov adına Şənlik kənd tam orta məktəb

Ünvan: Şənlik kəndi

Telefon: İş: (02127) 7-72-05 mob: (050) 373-62-25

N.Gəncəvi adına Avşar kənd 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Avşar kəndi

Telefon: İş: (02127) 7-43-46 mob: (050) 374-27-66

H.Məmmədov adına Qaradolaq kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaradolaq kəndi

Telefon: İş: (02127) 6-93-76 mob: (050) 896-29-94

M.Füzuli adına Yeni Qaradolaq kənd 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Yeni Qaradolaq kəndi

Telefon: İş: (02127) 6-53-91 mob: (050) 304-85-77

C.Quliyev adına Təzəkənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Təzəkənd kəndi

Telefon: İş: (02127) 9-33-04 mob: (050) 783-45-13

M.Ə.Sabir adına Kəbirli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Kəbirli kəndi

Telefon: İş: (02127) 6-62-40 mob: (051) 513-24-69