1. Şəhər 1 saylı tam orta məktəb Ünvan: 20 Yanvar küçəsi 23

2. Ş.Hüseynov adına şəhər 2 saylı tam orta  məktəb Ünvan: Füzuli küçəsi 39

3. M.F.Axundov adına şəhər 3  saylı məktəb-lisey məktəb Ünvan: Faiq Əlizadə küçəsi 1

4. S.Vurğun adına şəhər 4 saylı tam orta  məktəb Ünvan: E.Sadıqov küçəsi 119

5. M.Əsədov adına şəhər 5 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Ş.Cəmşidov küçəsi 41


6. Şəhər 6 saylı tam orta məktəb

Ünvan: X.Səfərəliyev küçəsi 3


7. Ü.Hacıbəyov adına şəhər 7 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Vaqif küçəsi 2


8. C.İbrahimov adına şəhər 8 saylı tam orta məktəb

Ünvan: B.Sərdarov küçəsi 91


9. Şəhər 9 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Ü.Hacıbəyli pr. 1


10. M.Aranlıadına şəhər 11 saylı tam orta  məktəb

Ünvan: H.Əliyev pr. 123


11. Ə.Alıyev adına şəhər 12 saylı tam orta məktəb Ünvan: İ.Qayıbov küçəsi 6

12. R.İbrahimov adına Nəcəfqulubəyli kənd tam orta məktəb  

13. Ə.Məmmədov adına Salmanbəyli kənd tam orta  məktəb  

14. M.Uluxanov adına Sarıcalı kənd tam orta məktəb  

15. E.İsmayılov adına Hindarx qəsəbə 1 saylı tam orta məktəb  

16. H.Əliyev adına Boyat kənd tam orta məktəb  

17. Hacıbədəlli kənd tam orta məktəb  

18. A.Sultanov adına Kürdlər kənd tam orta məktəb  

19. C.Məmmədquluzadə adına Kəhrizli kənd tam orta məktəb  

20. A.Mustafayev adına Yuxarı Qiyaməddinli kənd tam orta məktəb  

21. Ş.Məhərrəmov adına Qaravəlli kənd tam orta məktəb  

22. Qiyaməddinli kənd tam orta məktəb  

23. R.Abbasov adına Gələbədin kənd tam orta məktəb  

24. C.Həsənov adına Hüsülü kənd tam orta məktəb  

25. S.Quliyev adına Muğanlı kənd tam orta məktəb  

26. E.Məmmədov adına Şənlik kənd tam orta məktəb  

27. N.Gəncəvi adına Avşar kənd 1 saylı tam orta məktəb  

28. H.Məmmədov adına Qaradolaq kənd tam orta məktəb  

29. M.Füzuli adına Yeni Qaradolaq kənd 1 saylı tam orta məktəb  

30. C.Quliyev adına Təzəkənd kənd tam orta məktəb  

31. M.Ə.Sabir adına Kəbirli kənd tam orta məktəb məktəb  

32. T.Əliyev adına Xocavənd kənd  2 saylı tam orta məktəb  

33. Mehrablı kənd 1 saylı  tam orta məktəb  

34. C.Cəfərov adına Şərəfxanlı kənd tam orta məktəb  

35. M.Həsənov adına Rəncbərlər kənd tam orta məktəb  

36. Aran kənd 1 saylı tam orta məktəb  

37. N.Abdullayev adına  Avşar kənd 2 saylı tam orta məktəb  

38. S.Hüseynov adına Xocavənd kənd 1 saylı tam orta məktəb  

39. Pərioğullar kənd tam orta məktəb  

40. Köyük kənd tam orta məktəb  

41. Cəfərbəyli kənd tam orta məktəb  

42. V.Cəfərov adına Təzəkənd kənd tam orta məktəb  

43. Qaraxanlı kənd tam orta məktəb  

44. S.Kərimov adına İmamqulubəyli kənd tam orta məktəb  

45. R.Quliyev adına Taynaq kənd tam orta məktəb  

46. F.Kərimov adına Biləğan kənd tam orta məktəb  

47. E.Rüstəmov adına Hacılar kənd tam orta məktəb  

48. Poladlı kənd tam orta məktəb  

49. Şahsevən kənd tam orta məktəb  

50. V.Məlikov adına Minəxorlu kənd tam orta məktəb  

51. C.Həsənov adına Arasbar kənd ümumi orta məktəb  

52. X.Həsənov adına Hindarx qəsəbə 2 saylı ümumi orta məktəb  

53. Q.Əliyev adına Hindarx qəsəbə 3 saylı ümumi orta məktəb  

54. H.Səfərov adına Aşağı Avşar ümumi orta məktəb  

55. O.Mirzəyev adına Aran kənd 2 saylı ümumi orta məktəb  

56. Mehrablı kənd 2 saylı ümumi orta məktəb  

57. Xocavənd kənd 3 saylı  ümumi orta məktəb  

58. Qaradolaq kənd 2 saylı ümumi orta məktəb  

59. Ağabəyli kənd ümumi orta məktəb  

60. Avşar kənd 3 saylı ümumi orta məktəb  

61. Sarvanlar kənd ümumi orta məktəb  

62. A.Hüseynzadə adına Aran kənd 3 saylı  ibtidai  məktəb məktəb