Məktəblər

Ünvan

sinif

Profil

 

1.

Ağcabədi rayon 1 nömrəli

tam orta məktəb

Ağcabədi rayon

20 Yanvar küçəsi 25

 X-XI

Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

 

 

2.  

 

 Ağcabədi rayon Ş.Hüseynov adına şəhər

2 nömrəli tam orta məktəb

 Ağcabədi rayon

  Füzuli küçəsi 39

X -XI

Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

3.  

Ağcabədi rayon M.F.Axundov adına şəhər

3 nömrəli məktəb-lisey

 Ağcabədi rayon

F.Əlizadə  küçəsi 1

X-XI

Riyaziyyat-iqtisadiyyat

Humanitar

Texniki və təbiət

 

4.   

 Ağcabədi rayon  M.Əsədov adına

5  nömrəli tam orta məktəb

Ağcabədi rayon

S.Cəmşidov küçəsi 41

 XI

Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

5.   

Ağcabədi rayon C.İbrahimov adına şəhər 

8 nömrəli tam orta məktəb

Ağcabədi rayon

B.Sərdarov küçəsi 91

 X-XI

Texniki və riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

6.

Ağcabədi  rayon  9  nömrəli tam orta məktəb

Ağcabədi rayon

Ü.Hacıbəyli  pr. 1

X-XI

Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat

Texniki və təbiət

 

7.

Ağcabədi rayon M.Aranlı adına şəhər

11 nömrəli tam orta məktəb

Ağcabədi rayon

H.Əliyev pr.215

X-XI

Texniki-təbiət

Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

8.

Ağcabədi rayon Ə.Alıyev adına şəhər

12 nömrəli tam orta məktəb

Ağcabədi rayon

İ.Qayıbov küçəsi 27

XI

Texniki və riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

9.

Ağcabədi rayon E.İsmayılov adına Hindarx  qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəb

Hindarx qəsəbə

X-XI

Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat

Texniki və təbiət

Riyaziyyat-iqtisadiyyat

Humanitar

 

10.

Ağcabədi rayon Hacıbədəlli kənd 

tam orta məktəb

Hacıbədəlli kənd

X-XI

Humanitar və Riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

 

11.

Ağcabədi rayon A.Sultanov adına

Kürdlər kənd tam orta məktəb

Kürdlər kənd

X-XI

Humanitar və Riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

 

12.

Ağcabədi rayon A.Mustafayev adına

Yuxarı Qiyaməddinli kənd  tam orta məktəb

Yuxarı Qiyaməddinli

kənd

X-XI

Texniki və riyaziyyat-iqtisadiyyat

Humanitar və Riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

13.

Ağcabədi rayon N.Abdullayev adına

Avşar kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Avşar kənd

X-XI

Texniki və təbiət

 

14.

Ağcabədi rayon C.Həsənov adına

Hüsülü kənd tam orta məktəb

Hüsülü kənd

X-XI

Texniki və təbiət

Humanitar və Riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

15.

Ağcabədi rayon Ş.Məhərrəmov adına Qaravəlli  kənd  tam orta məktəb

Qaravəlli  kənd

X-XI

Humanitar və Riyaziyyat-iqtisadiyyat

 

16.

Ağcabədi rayon C.Quliyev adına

Təzəkənd tam orta məktəb

Təzəkənd kənd

X-XI

Texniki və təbiət